Medtek Norge representerer leverandører av medisinskteknisk utstyr og forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser, samt velferdsteknologi, i det norske markedet. Bli medlem